Yüzey Yapısı

CELLTex®
CELLTex® yüzey, makro ve mikro yapısı dünyanın en sert minarellerinden olan corundum ile aşındırılarak pürüzlendirilmekte ve çift asitleme yöntemi ile temizlenerek genişletilmiş yüzey elde edilmektedir. Oluşan topografik yüzey osteokonduktif özellik gösterir ve bu dental implantın osseoentegrasyon başarısını destekler. Yüzeyin kalitesi Ra= 3,0 ± 1,5 μm mertebesindedir. Yapılan çalışmalarda bu yüzey kalitesiyle osseoentegrasyonun arttırıldığı kanıtlanmıştır.

Avantajlar

  • Yüksek pürüzlülük, geniş osteokonduktif yüzey alanı
  • Komşu kemik yapısına aktif destek
  • Arttırılmış ıslanabilirlik, kan dokusuna karşı yüksek çekim gücü
  • Yüksek biyouyumluluk
  • Yüzey yapısının geliştirilmiş kemik temas özelliği

Yüksek Biyouyumluluk;

DMaster implant sisteminin makro ve mikro yüzey pürüzlülüğü, corundum kumu ile kumlama ve çift asitleme yöntemiyle aşındırma süreçlerini içeren iki aşamalı bir prosedür ile sağlanmaktadır. Bu sayede, implant yüzeyinde hücresel bazda osseoentegrasyona zemin oluşturan maksimum yüzey alanı elde edilmektedir. İmplantlarımızın osseoentegrasyonunda yüksek başarı sağlayan yüzey konfigürasyonu, ISO-10993 standardı kapsamında yapılan yüzey biyouyumluluğu testlerinden yüksek başarı ile geçmiştir.