Yumuşak Doku Estetiği

Mükemmel Yumuşak Doku Devamlılığını Hedefleyen Dayanak Tasarımı;

Güncel araştırma sonuçları; implant boynundaki yumuşak doku devamlılığının, uzun dönemde kemik desteğinin korunması açısından kritik öneme sahip olduğunu ve yumuşak dokunun devamlılığı için dayanak çevresindeki dişeti kalınlığının doğal dişlere nazaran daha fazla olması gerektiğini ortaya koymuştur. DMaster implant sisteminin dayanakları bilimsel araştırma sonuçları rehberliğinde, implant boynunun hemen üzerinde içbükey konturlu bir çıkış profiline sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanakların içbükey çıkış profili sayesinde, biyolojik aralık bölgesindeki peri-implant yumuşak dokunun kalınlaşması için gerekli zeminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Dayanak çevresinde kalın dişeti gereksinimi, bilimsel sonuçlara dayalı dayanak tasarımı sayesinde karşılanır.

Estetik ve kişiselleştirilebilir üstyapı;

DMaster implant sistemi dahilinde kullanıma sunulan standart ve
kişiselleştirilebilir dayanak seçenekleri, dental profesyonellerinin
protetik tedavi sürecinde karşılaştığı her türlü zorluğun üstesinden
gelmesini sağlayacak zengin bir geçici ve kalıcı dayanak çeşitliliği içerir. Ayrıca günümüzde, implantların osseoentegrasyonu ile ilgili sorunlar neredeyse tamamen çözülmüş, başarılı bir implant tedavisinin değerlendirme kriterleri arasında protetik başarı daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. DMaster implant sisteminde, tek bir universal bağlantı platformuyla bütün implant çaplarında kullanılabilen ve farklı bölgelerde doğala en yakın çıkış profilleri elde edilmesini sağlayan üst yapı serileri mevcuttur. DMaster implant sisteminin; doğal bir pembe-beyaz estetik, yüksek hasta konforu ve yumuşak doku devamlılığı sağlamanıza yardımcı olan birbiriyle uyumlu “iyileşme başlığı-ölçü transfer parçası-dayanak” serileri ve hemen her duruma uygun yükseklik kombinasyonları içeren zengin üstyapı envanteri, protetik tedavi sürecinde benzersiz bir esneklik sunar.

Lazer işaretleme başlığı

Dmaster iyileşme başlıkları üzerinde bulunan lazer işaretlemesi kolay tanıma imkanı sunar. Lazer işaretleme abutment çapı, abutment yüksekliği ve boyum yüksekliği hakkında bilgi verir.