Düz Abutment

Dmaster implant sisteminde farklı iyileşme başlıkları ile elde edilen ve iyileşme başlığıyla aynı çıkış profiline sahip ölçü transfer parçası ile modele aktarılan yumuşak doku profili, bu profile birebir uyumlu abutment seçenekleri ile restore edilerek korunur ve uzun dönem yumuşak doku sağlığı garanti altına alınır. Birbirini takip eden ve tamamlayan üst yapı parçalarının son halkası, kalıcı restorasyon için kullanılan abutmentlardır. Beş farklı çıkış profiline ve altı farklı restoratif marjin yüksekliğine sahip seçeneklerle, minimum abutment preparasyonu gereksinimiyle direkt olarak sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca marjinden abutment tepe noktasına kadar olan aktif simantasyon alanı, iki farklı boy seçeneği ile çeşitlendirilerek (5.5 mm ve 8 mm) kısa ve uzun kron boyuna sahip farklı restorasyonların retansiyon ve stabilitesinin her durumda sağlanması hedeflenmektedir.